تبلیغات
آموزشها ی درخواستی...... - ورود شریك به شر كت های تضامنی
 
آموزشها ی درخواستی......
درباره وبلاگ


ایمیل:mahdisali753@gmail.com

مدیر وبلاگ : مهدی شكرزاده
نویسندگان
نظرسنجی
آیا مطالب این وبلاگ به شما كمك میكند؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

دانلود آهنگ جدید

Powered by WebGozar

http://vatanpop.com/refer/5434 تبلیغات پیامکی http://ads.inpersia.com/users/ref/137171 http://mihanwebads.com/user/signup/ref:4372 کسب درآمد خرید ساعت


ورود شریک جدید : در زمان ورود شریک جدید به شرکت باید نوع مبادله ی سرمایه ای بین شرکا مشخص گردد و این مبادله ممکن است به دو حالت زیر صورت پذیرد‌:

1. مبادله ی شریک جدید با شرکای قدیمی : که این نوع مبادله مبادله ی بین اشخاص حقیقی می باشد. در این حالت سرمایه شرکت تغییری نمی کند. یعنی سرمایه شرکت قبل از ورود شریک و بعد از آن یکسان و برابر است و چون که این نوع مبادله، مبادله اشخاص حقیقی با یکدیگر است مبلغ ریالی مبادله، ملاک سنجش و ثبت رویداد قرار نمی گیرد بلکه ارزش دفتری سرمایه مبادله شده ملاک ثبت می باشد و بابت این مبادله ثبت زیر انجام می شود:

                     سرمایه ی شرکای قدیمی ×× 

                          سرمایه ی شریک(شرکای) جدید××

2. مبادله ی شریک جدید با شرکت : که این نوع مبادله مبادله ی بین شخص حقیقی (شریک جدید) با شخص حقوقی (شرکت) است.

تذکر :  در ورود شریک جدید به شرکت تضامنی، شریک جدید با هر نسبتی که در شرکت وارد شده باشد مسئول تمام تعهدات قبلی شرکت نیز می  باشد.این نوع مبادله، مبادله شخص حقیقی با شخص حقوقی بوده که موجب افزایش سرمایه می شود و می تواند در قالب یکی از حالت های زیر باشد.

1. ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه تعیین شده برای وی : در این حالت شریک جدید آورده ای معادل مبلغ تعیین شده به عنوان سرمایه را به شرکت تحویل می نماید. این حالت در واقع عدم اختصاص پاداش به طرفین میباشد و بابت این رویداد ثبت زیر انجام میشود‌:

                  موجودی نقد ×× 

                    سرمایه ی شریک جدید ××

تذکر: چنانچه آورده شریک جدید غیرنقدی باشد، الزاماً با ارزش منصفانه بازار ارزیابی می گردد.

2. ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه تعیین شده برای وی: در این حالت میزان آورده ی شریک جدید بیشتر از سرمایه تعیین شده برای وی می باشد. در واقع می توان اظهار داشت که شرکت از سودآوری و حسن شهرت خوبی برخوردار است و به همین دلیل ورود به شرکت برای شریک جدید مطلوبیت زیادی دارد و حاضر است مبلغی بیشتر از سرمایه تعیین شده بپردازد، به عبارت دیگر این حالت اختصاص پاداش برای شرکای قدیم می باشد و اضافه پرداختی شریک جدید به نسبت سود و زیان بین شرکای قدیم تسهیم می گردد و در بستانکار سرمایه آنان ثبت می شود. به صورت زیر:

          آورده ی شریک جدید××

                              سرمایه ی شریک جدید××

                                سرمایه ی شرکا قبلی××

3 .ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمایه تعیین شده برای وی: در این حالت آورده شریک جدید به شرکت کمتر از مبلغ سرمایه تعیین شده برای وی بوده به دلیل این که شرکای جدید حاضرند برای جذب تخصص یا اعتبار یا مشارکت شخص به خصوصی مبلغی را به عنوان پاداش ورود به وی اختصاص دهند و این کسر پرداختی شریک جدید به نسبت های  سود و زیانی بین شرکای قبلی تقسیم می گردد به عبارت دیگر شرکای قدیم به منظور دستیابی به منافع آتی بخشی از کسری سرمایه ایشان را تقبل کرده و این مبلغ به بدهکار حساب سرمایه آنان منظور می گردد و ثبت آن به صورت زیر است:

                آورده های شریک جدید ××

                       سرمایه ی شرکای قدیم به تفکیک××

                                      سرمایه ی شریک جدید××

٤ .ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت.

ممکن است در زمان ورود شریک جدید ارزش دفتری دارایی ها و بدهی های شرکت مورد توافق شرکا نباشد، در این حالت دارایی ها و بدهی های شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. ولی قبل از ارزیابی باید صورت های مالی تا تاریخ ورود شریک جدید به شرکت تهیه شده و سود یا زیان های تقسیم نشده بین شرکا توزیع گشته و همچنین در صورت شناسایی سرقفلی باید آن را به حساب سرقفلی ثبت و نتیجه این تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه شرکای قدیمی منتقل نمود.

مراحل حسابداری تجدید ارزیابی به صورت زیر است:

١. ابتدا یک حساب به نام حساب تجدید ارزیابی در دفاتر ایجاد می گردد.

2.اگر دارایی ها بیشتر از ارزش دفتری ارزیابی شود، مازاد آن با ثبت زیر به حساب تجدید ارزیابی منتقل می گردد.

           حساب دارایی مربوطه ×× 

                     حساب تجدید ارزیابی ××

٣. اگر دارایی ها کمتر از ارزش دفتری ارزیابی شود، اختلاف حاصل با ثبت زیر به حساب تجدید ارزیابی منتقل می شود.

        حساب تجدید ارزیابی ×× 

              حساب دارایی مربوطه ××

تذکر 1 :اگر دارایی ارزیابی شده یک دارایی ثابت باشد، استهلاک انباشته آن به حساب دارایی ثابت مربوطه منتقل و ازحساب ها حذف می شود.

استهلاک انباشته دارایی ثابت ×× 

                      دارایی ثابت مربوطه ××

تذکر2 : اگر دارایی ارزیابی شده حساب های دریافتنی باشد و دارای ذخیرهٔ مطالبات مشکوک الوصول باشد، این ذخیره نیزبا انتقال به حساب تجدید ارزیابی از حساب ها حذف می گردد.

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ×× 

                                      حساب تجدید ارزیابی ××

تذکر3: اگر حساب دریافتنی ارزیابی نشود و قرار بر این باشد که برای آن ذخیرهٔ مطالبات مشکوک الوصول منظور شود، به میزان یا درصد گفته شده ذخیره در نظر گرفته می شود و ثبت زیر انجام می شود.

 حساب تجدید ارزیابی××  

                 حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ××

4. اگر بدهی های شرکت ارزیابی شود، اختلاف ارزش دفتری با مبلغ ارزیابی شده به حساب تجدید ارزیابی منتقل می گردد و به شرح زیر ثبت می شود:

1.کاهش ارزش بدهی :                                                 

  حساب بدهی ها××                                                     

             حساب تجدید ارزیابی××

 2.افزایش ارزش بدهی :

    حساب تجدید ارزیابی××                                                                                      حساب بدهی ها××

٦. پس از انجام تمامی مراحل فوق حساب تجدید ارزیابی را مانده گیری کرده و به حساب سرمایه شرکای قبلی منتقل می شود.

نتیجه حساب تجدید ارزیابی می تواند به دو صورت باشد:

الف: اگر مانده حساب تجدید ارزیابی بدهکار باشد، به معنی آن است که زیانی بوجود آمده و سرمایه شرکای قبلی کاسته می شود. و ثبت آن به قرار زیر است:

حساب سرمایه شرکای قبلی به تفکیک××/ حساب تجدید ارزیابی××

ب: اگر مانده حساب تجدید ارزیابی بستانکار باشد به معنی آن است که سودی به وجود آمده و سرمایه شرکای قبلی افزایش می یابدو ثبت آن به قرار زیر است:

حساب تجدید ارزیابی×× 

                  حساب سرمایه شرکای قبلی به تفکیک××

5.تعدیل حساب سرقفلی :

نحوه ثبت حسابداری حساب سرقفلی به روش جایزه :

   این روش سه حالت دارد:

1. مبلغ سرقفلی توسط شریك جدید وشركای قدیمی پردا خت می گردد وهیچ سندی صادر نمی شود

2. وجوه نقد شریك جدید به نسبت سهم از خود گذشتگی شركای قدیم منظور میشود وبعنوان سرمایه درگردش درشركت می ماند.

3. وجوه نقد شركای جدید به حساب سرمایه شركای قدیم بستانكار وتوسط انها برداشت می شود.

 نحوه ثبت حساب سرقفلی به روش تجدید ارزیابی :

شریك جدید بدون پرداخت سرقفلی وارد شركت شده وسرقفلی به حساب شركای قدیمی بستانكار میشود وبعد از ورود شریك جدید به نسبت سود وزیان بین شركای قدیمی وشریك جدید سرشكن می شود.

روشهای ثبت سرقفلی در دفاتر شركت :

1.سرقفلی نقدا اورده می شود ولی در دفاتر ثبت  نمی شود.

2.سرقفلی نقدا دریافت و در شركت باقی می ماند.

3.سرقفلی به حساب شركت واریز ولی شركای قدیمی انرا برداشت می كنند.

4.مبلغ سرقفلی با تمام ارزش ثبت می شود.

5.وقتی سرقفلی قبلا در دفاتر منظور شده با شد.

 

6.تعدیل سود وزیان تقسیم نشده :

شركتها مقداری از سود را بعنوان سود تقسیم نشده نگهداری می كنند كه متعلق به شركای قدیمی می باشد كه هنگام ورود شریك جدید این سود بین شركای قدیم تسهیم و به حساب سرمایه انها منتقل می شود.

7.تغییرات مجدد در حساب سرمایه سه حالت دارد :

1.مبلغ سرمایه شركاء بر اساس حصه سرمایه شركای جدید محاسبه می شود.

 2.مبلغ سرمایه شركاء براسا س سرمایه شركای قدیمی محاسبه می شود.

3.حساب سرمایه تمام شركاء براسا س نسبت جدید تقسیم سود و زیان تعدیل می گردد.

نوع مطلب : حسابداری، آموزش، حسابداری شركتها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه بیست و چهارم آذرماه سال 1392
مهدی شكرزاده
سه شنبه دوم مردادماه سال 1397 11:33 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This article posted at this web site is genuinely fastidious.
یکشنبه سی و یکم تیرماه سال 1397 04:35 ق.ظ
Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally
recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this site.
چهارشنبه دوازدهم اردیبهشتماه سال 1397 08:52 ق.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
دوشنبه سیزدهم فروردینماه سال 1397 02:18 ب.ظ
If you are going for finest contents like me, only
pay a visit this web site every day for the reason that it
presents feature contents, thanks
دوشنبه شانزدهم مردادماه سال 1396 07:23 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using
Movable-type on a variety of websites for about a year and am
nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be really appreciated!
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 12:03 ق.ظ
Hi there to every , for the reason that I am actually eager of reading this blog's post to
be updated daily. It includes pleasant stuff.
جمعه نهم تیرماه سال 1396 06:15 ب.ظ
Hi there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg
it and in my view suggest to my friends. I am confident
they will be benefited from this site.
چهارشنبه هفتم تیرماه سال 1396 10:08 ق.ظ
I am so happy to read this. This is the kind of manual that
needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
سه شنبه ششم تیرماه سال 1396 12:58 ب.ظ
Hi there, You have performed a great job.

I'll certainly digg it and individually recommend to my friends.
I am confident they will be benefited from this website.
سه شنبه ششم تیرماه سال 1396 10:50 ق.ظ
These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
دوشنبه پنجم تیرماه سال 1396 06:55 ب.ظ
Whats up very cool website!! Guy .. Beautiful ..
Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
I'm happy to seek out a lot of helpful information here within the
post, we want develop more strategies in this regard, thank you
for sharing. . . . . .
یکشنبه چهارم تیرماه سال 1396 10:18 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا کار بسیار
خوب با من پس از برخی از زمان. جایی
درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با جهش در منطق و شما ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را قطعا بود مجذوب.
شنبه سوم تیرماه سال 1396 08:10 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب اصل آیا واقعا کار درست با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف
شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 12:59 ب.ظ
Useful information. Fortunate me I found
your site accidentally, and I'm shocked why this coincidence did not
came about earlier! I bookmarked it.
سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1396 09:36 ق.ظ
Because the admin of this site is working, no uncertainty very soon it will
be famous, due to its feature contents.
پنجشنبه سی و یکم فروردینماه سال 1396 07:44 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.
دوشنبه چهارم بهمنماه سال 1395 04:02 ب.ظ
دست شما درد نکنه
سه شنبه هفدهم آذرماه سال 1394 08:44 ق.ظ
ممنون که اموزش میذارین زکات علم اموختن است بی نهایت ممنون
سه شنبه هفدهم آذرماه سال 1394 08:43 ق.ظ
مرسی عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر